POŠTOVNÉ ZDARMA pri nákupe nad 46€

Čo si všímať pri kúpe CBD?

Produktov obsahujúcich CBD je už na trhu veľa, mnohí sa už vieme rýchlo zorientovať v informáciách uvedených na obaloch, no nie vždy ich vieme rýchlo a reálne vyhodnotiť. Treba si ujasniť, či máme záujem zakúpiť si produkt s CBD ako súčasť fullspektrálneho konopného extraktu, izolované CBD alebo synteticky vyrobené CBD. Tu treba zdôrazniť, že najúčinnejšie je CBD v spojení s ostatnými látkami, ktoré extrakt obsahuje (terpény, terpenoidy, flavonoidy, vosky a iné katalyzátory) – teda FULLSPEKTRÁLNY extrakt.

Je dôležité vedieť, že s fullspektrálnym extraktom dokážeme dosiahnuť ten istý efekt už pri nižších koncentráciách CBD (pri izolovanom CBD potrebujeme 3 až 4násobné dávky, účinky syntetického CBD budeme reálne vedieť zhodnotiť až o pár rokov). CBD oleje vo forme full spectrum si môžete kúpiť u nás. Sú vyrobené z lokálne vypestovaného konope spod kopcov Veľkej Fatry. Používame najšetrnejšiu a najmodernejšiu formu extrakcie, minimálne zasahujeme do prirodzenej formy extraktu, a tak zachovávame synergiu biologicky dostupných látok v CBD oleji.

O čom sa v článku dočítate?

Extrakcia

cbd olej fatra hemp
Najmodernejšia a najúčinnejšia je dnes tetrafluóretánová extrakcia, ktorá prebieha pri nízkych teplotách.
 

Extrakt sa však stále získava rôznymi spôsobmi. Môže to byť už spomenutá tetrafluóretánová extrakcia, superkritická CO2 extrakcia, kvapalinová extrakcia, alkoholová extrakcia, benzínová, ultrazvuková a iné menej používané.

 

Výrobca nie vždy uvádza typ extrakcie. Väčšinou sa uvádza CO2 extrakcia, ktorá je momentálne najdostupnejšia, avšak nedokáže konkurovať tetrafluóretánovej extrakcii (TFE)

Extrakcia pomocou tetrafluóretánu sa vykonáva pri nízkom tlaku a izbovej teplote, aby sa prírodné extrakty zo surových produktov z konope odstránili v uzavretom systéme. Extrakčný proces je neutrálny k výťažku s úplným spektrom účinku.
Pri TFE sa c
elý kanabinoidový a terpénový profil zhromaždí bez degradácie zložiek.

 

Tetrafluóretán  neprenáša vo výťažku zlúčeniny rozpustné vo vode, ktoré sú  v extrakte nežiaduce. Vďaka tomu je extrakčný proces veľmi čistý. Stretneme sa sním aj pod názvom Pure Botanical Extracts.

Metóda extrakcie CO2 bola použitá v rôznych priemyselných odvetviach ešte predtým, ako bola aplikovaná na konope, ako napríklad parfumy a éterické oleje, hoci kanabinoidy majú úplne odlišnú štruktúru a nemožno ich extrahovať spoločne.  Preto sa extrakcia konopných olejov pomocou CO2 uskutočňuje superkritickou extrakciou a terpény subkritickou extrakciou, nemôžme teda hovoriť o fullspektrálnom alebo celospektrálnom výťažku.

Na rozdiel od CO2 je tetrafluóretán inertný, bez zápachu, netoxický, nehorľavý, nekorozívny a za prítomnosti vlhkosti netvorí kyselinu.

Nezanedbateľným faktom je, že tetrafluóretánová extrakcia je šetrná k životnému prostrediu vďaka nízkej energetickej náročnosti a rekuperácii rozpúšťadla viac ako 99,7%. Viac si o nej môžete prečítať aj v tomto článku.

Kvalita konopného kvetu

konope

Je dobré sa zaujímať aj o extrahovanú surovinu – konopný kvet. A to od jej pestovania až po spracovanie. To, ako, kde a za akých podmienok sa konopná rastlina pestuje a zbiera má veľký vplyv na kvalitu výsledného CBD extraktu. Treba dbať na to, aby bol konopný kvet pestovaný bez chemického ošetrenia, a takisto na pôdach, ktoré neboli enviromentálne zaťažené intenzívnou poľnohospodárskou výrobou.

% zastúpenie CBD

Ďalšou informáciou na etikete je percentuálne zastúpenie, nie vždy je však jasné, či sa jedná o % CBD alebo extraktu, najjasnejšie pre spotrebiteľa je uvedenie množstva CBD vo výrobku v mg.

Pokiaľ si chceme kúpiť CBD ako súčasť fullspektrálneho konopného extraktu, veľa nám o ňom dokáže napovedať aj jeho farba a hustota. Ak sa teda rozhodnete pre CBD kvapky obsahujúce full spektrálny extrakt, tento bude mať určite tmavú zlatohnedú farbu a pri vyšších koncentráciách 10% a viac bude vykazovať vyššiu viskozitu.

Olej - nosič, v ktorom je CBD rozpustené

Nemenej dôležitý je nosič, v ktorom je extrakt rozpustený. Najefektívnejšie sa ukazuje používať MCT kokosový olej, ktorý sa vstrebáva niekoľkonásobne rýchlejšie ako iné oleje a teda umožňuje aj rýchlejšiu dostupnosť účinnej látky. U kozmetických výrobkov vstrebávaných cez kožu je vhodné použiť aj iné oleje, napr. konopný, avokádový alebo makadamiový.

F TR HEMP
Váš

FATRA HEMP

Nákupný košík